قیمت آسفالت و قیر در تهران

قیمت آسفالت و قیر در تهران

قیمت قیرگونی با اجرا تک لایه هر متر مربع                                              8500تومان

قیمت قیر گونی با اجرا دو لایه هر متر مربع                                             13000تومان

قیمت آسفالت محوطه هر متر مربع با ضخامت یک سانتی متر                      4000تومان

(به ازای هر سانتی متر 3800 تومان به قیمت اضافه میگردد.)

قیمت آسفالت نرمه پشت بام هر متر مربع با اجرا                                      6000تومان

قیمت آسفالت به ازای هر تن پخش یا اجرا                                           230000تومان 

قیمت آسفالت کارخانه هر تن آسفالت 25-0                                         140000تومان

قیمت آسفالت کارخانه هر تن آسفالت 12-0                                          150000تومان

قیمت آسفالت کارخانه هر تن آسفالت 8-0                                            160000تومان

قیمت آسفالت کارخانه هر تن آسفالت 6-0                                            170000تومان

قیمت قیر (شل) 70/60 خالص  پاسارگاد    هر بشکه                              140000تومان

قیمت قیر (مخلوط) 100/25 خالص  پاسارگاد    هر بشکه                         150000تومان

قیمت قیر کارتنی درجه یک خالص هر عدد                                            140000تومان

قیمت چتایی بنگال پر عرض هر یارد                                                          192تومان

قیمت چتایی بنگال پر عرض هر عدل                                                  1920000تومان

برای خرید قیر مذاب (تانکری) و قیر بشکه ای زیر قیمت بورس و پالایشگاه لطفا با ما تماس بگیرید .

09124131269 کرمی

سایت : www.sarbampush.com

/ 0 نظر / 379 بازدید