قیمت روز آسفالت

قیرگونی و آسفالت

اجرای آسفالت با قیمت روز

۱-قیمت آسفالت به ضخامت یک سانتیمتر مربع                             ۴۰۰۰تومان ۲-قیمت آسفالت نرمه پشت بامی هر متر با اجرا                           ۶۵۰۰تومان ۳-قیمت آسفالت دستمزد هر تن پخش(اجرت کار)                       ۳۵۰۰۰تومان ۴-قیمت آسفالت محوطه با هزینه واجرت کار                             ۲۲۰۰۰۰تومان ۵-قیمت اجرای قیرگونی ۱  لایه با قیر شرکتی ۶۰در ۷۰                 ۸۵۰۰تومان ۶-قیمت اجرای قیرگونی  ۲ لایه با قیر شرکتی  ۶۰د  ۷۰              ۱۳۰۰۰تومان
۷-اقیمت اجرای  قیرگونی ۳  لایه با قیر شرکتی   ۶۰در۷۰           ۲۴۰۰۰تومان ۸-قیمت قیر شل ۶۰ در ۷۰ شرکتی درجه یک  هر بش              ۱۵۵۰۰۰تومان ۹-قیمت قیر مخلوط ۶۰در۷۰شرکتی درجه یک  هر بشکه          ۱۶۵۰۰۰تومان ۱۰-قیمت قیر سفت کارتونی ۱۲ کیلویی                                     ۲۰۰۰۰تومان ۱۱-قیمت گونی درجه دو قیرخور مخصوص پشت بام وسرویس    ۲۵۰۰تومان شرکت سربام پوش مسیر با کادر مجرب در خدمت شماست با ما تماس بگیرید.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید